Devremülk Nedir ?

devremülk Nedir?

Devremülk Nedir?

Daha çok yazlık beldelerde ve termal tesislerde karşılaşılan Devremülk, çok daireli bir yapıda ortaklaşa satın almadır. Satın aldığınız devremülkü yılın yalnızca belli dönemlerinde kullanma hakkında sahip olursunuz. Normal bir gayrimenkul gibi süresiz ya da istediğiniz zaman gidip kalamazsınız. Devremülkü yalnızca belli bir dönem ve sürede kullanabilirsiniz. Tıpkı sizin gibi diğer satın alan kişilerde diğer dönemlerde bu devremülkü kullanmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda devremülk şöyle tanımlanıyor:
”Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devre mülk hakkı denir.”

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre aksi resmi senetle kararlaştırılmadığı sürece, devremülkün sayı ve süreleri herkes için eşit şekilde belirlenir.

Devremülk hakkı sadece mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş ya da müstakil yapılarda kurulabilir.

DEVİR EDİLEBİLİR, MİRAS BIRAKILABİLİR
Devremülk normal bir konut gibi devir edilebilir ya da miras bırakabilir. Örneğin diyelim ki Armutlu’dan bir devremülk satın aldınız. Vefatınız durumunda bunun kullanım hakkı mirasçılarınıza geçer. Yani onlara miras kalır. Ya da istediğiniz zaman haklarınızı başka bir kişiye devredebilirsiniz.

EN AZ 15 GÜN
Devremülkü yukarıda da belirttiğimiz gibi yılın belli dönemlerinde kullanabilirsiniz. Fakat Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu süre 15 günden az olmaması gerekiyor.

Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.

Eğer kendisine tanınan sürenin sonunda yapıyı tahliye etmezse, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 60. Maddesine göre;
“ Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir”

Bir cevap yazın