Hata
  • XML Parsing Error at 1:208. Error 9: Invalid character

Her y?l üç ayr? dönemde toplam 45 gün tatil Size en uygununu seçebilece?iniz 6 de?i?ik devre. Tüm devre sahiplerine verilen tapu (Devrenizi satabilir, istedi?iniz anda kiralayabilir ve miras b?rakabilirsiniz) Her devre sonras?nda sizin için temizlenip düzenlenen evler. Akçabük tatil köyünün seçkin sakinleri y?llard?r Türkiyede çok az say?da ailenin sahip olabilece?i ayr?cal?klarla dolu tatiller ya??yorlar.

AKÇABÜK TAT?L